Pusťte děti na kladinu! Získají rovnováhu i sebedůvěru | Monkey´s Gym

Pusťte děti na kladinu! Získají rovnováhu i sebedůvěru

Cvičení na kladině je vhodné už pro děti od 18 měsíců. Profesionální dětské tělocvičny mají pro tento účel speciální a na míru vyrobený nástavec. Pro starší děti je pak kladina nedílnou součástí všesportovní přípravy. Navíc velmi zábavnou.

Cvičení - kladina „Kladina je jedinečná k nácviku rovnováhy, ale stejně důležitá je pro získání návyku bezpečného pohybu ve větší výšce. Právě výška, ve které se děti pohybují nad zemí, je důležitým momentem při výuce na kladině. Je to v tomto ohledu nenahraditelná cvičební pomůcka – rovnováhu můžeme s malými dětmi trénovat i na lavičce nebo na nějaké na zemi položené kladince – pocit z výšky však tímto nezískáme. A pro děti je velký rozdíl, zda trénují rovnováhu 10 centimetrů nad zemí, nebo ve výšce půl metrů nad povrchem,“ vysvětluje Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkeyˈs Gym,kde je základem kvalitní metodika cvičení, profesionální přístup a zábavná forma.

Už od 18 měsíců

Na kladině Cviky na kladině jsou v Monkeyˈs Gym součástí všech kurzů od věku 1,5 roku. Samozřejmě se velmi liší obtížností a četností cvičení na kladině, ale důležité je, že si děti na tato cvičení mohou přivykat postupně. U každé věkové kategorii lektoři zařazují cviky dle aktuální pohybové připravenosti dětí od nejjednodušších až po složitější.

„Pro cvičení na kladině pro nejmladší děti od 18 měsíců máme k dispozici speciálně na míru vyrobený nástavec, který kladinu rozšiřuje, takže děti mají mnohem větší pocit jistoty. Všechny cviky samozřejmě musí být přizpůsobené věku dítěte a jeho dovednostem. Obecně lze ale říci, že děti cvičení na kladině baví – je pro ně vítaným zpestřením cvičební lekce a pohybem, se kterým se v běžném životě nemají možnost setkat,“ upozorňuje Kristýna Přibylová s tím, že cvičení je součástí všesportovní průpravy, proto je vhodné pro holčičky i pro chlapce.

Bezpečnost na prvním místě

Cvičení - kladina Při cvičení na kladině je velmi důležitá správně poskytovaná dopomoc a jištění. „ U menších dětí je nutné rovnováze pomoci a dítko správně přidržovat. Jak postupně získává jistotu a stabilitu, můžeme od aktivní dopomoci přecházet postupně k jištění, díky němuž malý cvičenec nespadne, ale současně se musí při pohybu již spoléhat jen sám na sebe. A to je důležité nejen pro další pohybový rozvoj, ale také pro získání sebedůvěry a uvědomění si vlastních schopností,“ připomíná lektorka Kristýna Přibylová, která za jednu z velkých výhod tohoto tradičního cvičebního nářadí považuje variabilnost. Množství cviků, které lze v rámci výuky cvičení na kladině zařadit, je totiž skutečně velké, a tím i rozsah dovedností, které se děti mohou naučit.

„Největším přínosem je samozřejmě nácvik stability při chůzi, na kladinu ale můžeme také naskakovat, seskakovat zní, trénovat sed, chůzi bokem, pozadu, překračování překážek, holubičku a mnoho dalšího. Důležité je, že se při cvicích zapojuje také hluboký stabilizační systém a posilují se tak i svaly, které při jiných cvicích nezapojujeme,“ říká na závěr Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkeyˈs Gym.