Pravidla bezpečného cvičení | Monkey´s Gym

Pravidla bezpečného cvičení

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO CVIČENÍ PLATNÁ OD 22. 11. 2021

Všechny, kteří navštěvují naši tělocvičnu prosíme o dodržování následujících pravidel. Tato pravidla vycházejí z aktuálně platných vládních opatření v souvislosti s epidemií Covid-19 a jsou z titulu těchto nařízení povinná. Děkujeme za dodržování!

1. SPOLEČNÉ PROSTORY/PŘEDSÁLÍ

a. Vstup do společných prostor je možný jen s respirátorem nebo nanorouškou.

b. Je povinné dodržování odstupu 1,5 m od ostatních klientů.

c. V předsálí je možná přítomnost počtu osob vyplývajícího z aktuálně platných nařízení. Recepční Vás musí při překročení tohoto počtu požádat o opuštění předsálí.

d. Všechny osoby starší 12 let zdržující se v prostorách Monkey’s Gym musí být očkované nebo po prodělání onemocnění – podrobně viz. bod 3.

e. Osoby, které pouze přivedou děti na cvičení a v prostorách se nezdržují, nemusí splňovat podmínky dle bodu 3.

f. Toalety je možné používat vždy po jednom a po použití je nutné provést dezinfekci.

2. POKYNY PRO CVIČENÍ

a. Skupinové lekce mohou probíhat bez větších omezení i bez nutnosti dodržovat rozestupy.

b. Při cvičení není vyžadována ochrana dýchacích cest.

c. Limit pro skupinová cvičení aktuálně není stanoven.

d. Pro vstup a odchod z tělocvičny používejte k tomu určený vchod/východ.

3. PODMÍNKY PRO VSTUP DO MONKEY’S GYM

Bez omezení mohou do prostor předsálí a tělocvičny vstupovat osoby:

a. mladší 12 let

b. s ukončeným očkováním (ve lhůtě alespoň 14 dnů od 2.dávky)

c. osoby, které prodělali onemocnění ve lhůtě nejdéle 180 dní od nákazy

S nutností předložení PCR testu ne staršího 72 hodin mohou do prostor předsálí a tělocvičny vstupovat osoby (pro tyto osoby je dle nových pravidel měsíčně zdarma 5 PCR testů):

a. které mají výjimku z očkování s tím, že tato výjimka musí být zaznamenána v aplikaci „TEČKA“ – není povoleno akceptovat písemná potvrzení od lékaře ani jiné podobné dokumenty

b. které jsou očkovány alespoň 1 dávkou vakcíny

c. osoby ve věku 12-18 let

Ostatním osobám je vstup do prostor mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví zakázán.

4. DEZINFEKCE

a. U vstupu do našich prostor je umístěna dezinfekce – ruce musíte dle nařízení povinně vydezinfikovat sobě i dětem.

b. Všechny společné prostory a povrchy pravidelně dezinfikujeme.

c. Prostor tělocvičny a cvičební náčiní dezinfikujeme po každé lekci.

5. OSTATNÍ INFORMACE

a. V prostoru baru je možné bez omezení prodávat balené nápoje či potraviny, popř. další nápoje.

b. V případě, že není naplněn maximální počet osob v provozovně, mohou rodiče na svoje děti počkat v předsálí za podmínky, že splňují bod 3 těchto pravidel, mají nasazenou ochranu dýchacích cest a dodržují 2 m odstup od ostatních osob.